ikebany na hl.stol

/album/ikebany-na-hl-stol/p1310459-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/p1310456-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/p1310466-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/p1310467-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/pa182089-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/pa182090-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/pa182097-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/p9182973-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/p4163070-jpg/

—————

/album/ikebany-na-hl-stol/p5213085-jpg/

——————————


Male ikebany...

/album/male-ikebany-/p9182967-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p7302837-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p7302838-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p9112940-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p9112939-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p5082373-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/pa182111-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/pa093057-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p4163068-jpg/

—————

/album/male-ikebany-/p9112932-jpg/

——————————


Svadobné kytice

/album/svadobne-kytice/p1310462-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/p9103702-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a2-11-2011-064-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/p6114678-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a6-6-2011-062-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a6-6-2011-064-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a6-6-2011-066-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a128-dscf1334-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a2545-jpg/

—————

/album/svadobne-kytice/a59523-488584922624-383404777624-6617677-2721342-n-jpg/

——————————


kvetinova výzdoba kostola

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243761-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243760-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243763-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243759-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243764-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243766-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243769-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9243774-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/strom-jpg/

—————

/album/kvetinova-vyzdoba-kostola/p9292229-jpg/

——————————


Smútočné vence - ikebany

/album/smutocne-vence-ikebany/pa293159-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/pa293162-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/pa293166-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/pa293174-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/pa293176-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/p1030109-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/p1030112-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/p1030142-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/p1030115-jpg/

—————

/album/smutocne-vence-ikebany/p1030123-jpg/

——————————


Kontakt

Kvetinovavyzdoba

Tureň 368 903 01 Senec

0908 765 404,
0904 958 110